قلمرو گمركي کشور

از دانشنامه بازرگانی ، ویکی بازرگان
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قلمرو گمركي کشور يعني سرزميني كه در آن قانون گمركي يك كشور به طوركامل اجرا مي گردد. به طور كلي قلمرو گمركي يك كشور قلمرو داخلي و ملي آن است كه شامل فضاي زميني، دريايي و هوايي آن مي باشد .