Invoice

از دانشنامه بازرگانی ، ویکی بازرگان
پرش به ناوبری پرش به جستجو


صورتحساب ،سیاهه تجاری خرید و یا اینویس سندی است که فروشنده یا صادر کننده در مقابل ارائه کالا یا خدمات برای خریدار صادر می نماید.این سند مبین مبلغی است که خریدار می بایست در ازای دریافت میزان مشخصی از کالا و یا خدمات به فروشنده پرداخت نماید. این سند صرفاً فی مابین دو طرف می باشد، حال در مواردی این صورت حساب در وجه اشخاص نیز صادر می گردد.

فروشندگان ملزم به رعایت یک الگوی مشخص جهت تهیه اینوویس نمی باشند و می توانند ساختار تهیه آن را بسته به سلیقه و سیاست سازمان خود طراحی نمایند ولی می بایست مواردی در این ساختار بصورت شفاف و کامل قید گردد.
می توان از ساختار پائین به عنوان یک نمونه استاندارد جهت تهیه سیاهه تجاری استفاده نمود:

  1. فرستنده یا فروشنده : منظور شرکتی است که کالا یا خدمات را جهت فروش به خریدار ساخته و یا تهیه کرده است در این ردیف میبایست نام کامل شرکت، آدرس پستی و تلفن شرکت فروشنده قید شود.که باید در اینویس و پکینگ لیست قید شود

  2. گیرنده یا خریدار: شرکتی که کالا یا خدمات را از شرکت فروشنده خریداری کرده است و اینجا لازم است نام کامل شرکت، آدرس پستی و تلفن شرکت فروشنده قید شود.
  3. تاریخ اینوویس: در این ردیف میبایست تاریخ صدور سیاهه تجاری مشخص شود.

  4. شماره اینوویس : سیاهه تجاری حتما میبایست دارای شماره مشخص (شماره مسلسل) باشد که باید در این قید ردیف شود.

  5. ردیف کالا ها و خدمات ارائه شده.

  6. شرح مشخصی از کالا و خدمات ارائه شده.

  7. بهتر است اگر سیاهه تجاری را برای کالاهایی تهیه میکنیم که قصد صادرات آن ها را داریم، کد تعرفه گمرکی (HS Code) آن را جهت رعایت اصول تجارت بین المللی در سیاهه خرید قید نمائید.

  8. تعداد محصول (کالا یا خدمات)

  9. قیمت واحد محصول (کالا یا خدمات)

  10. قیمت کل محصول (کالا یا خدمات)


باید به این نکته دقت داشته باشیم که مشخص نمودن واحد ارزی در تهیه سیاهه تجاری الزامیست، همچنین سیاهه تجاری و لیست عدل بندی (اینویس و پکینگ لیست) می بایست در سربرگ شرکت فرستنده تهیه و حتما توسط شخص مجاز در شرکت امضا و ممهور گردد.