دسته: اعلان

  • شروع پروژه و همکاری

    درود فراوان دانشنامه بازرگانی ایران بر ابتدای کار خود می‌باشد ، که اگر این هم پروژه موفق باشد قطعا می‌تواند یاری‌رسان بسیاری افراد در امر بازرگانی باشد. اینکه می‌گویم “اگر” به این دلیل است که این پروژه کاملا شخصی پیگیری می‌شود و ممکن است من به عنوان شخص نتوانم از پس امور برآیم . لذا اگر دوستان عزیز علاقمند هستند… ادامه مطلب "شروع پروژه و همکاری"